Voor, tijdens en na aanvang werken
U voert werken uit, u laat werken uitvoeren of uw buren laten werken uitvoeren…
Wanneer men een woning gaat renoveren, bouwen tegen of bouwen juist naast een bestaande woning, dan laat u best voor aanvang van de werken een plaatsbeschrijving opmaken van het aanpalende goed.
Zo zal de eigenaar van het aanpalende goed U niet verantwoordelijk kunnen stellen voor reeds bestaande schade aan zijn woning.
Afhankelijk van de stad/gemeente dient er ook een plaatsbeschrijving opgesteld te worden van het openbaar domein en beplanting tot 20m van de werf.
Wij stellen voor aanvang van de werken een gedetailleerde beschrijving op van de bestaande toestand, waarbij de bestaande gebreken (scheuren, barsten, vochtschade) vastgesteld worden dmv een beschrijving en uitgebreide fotoreportage.
Na het beëindigen van de werken kunnen wij opnieuw een plaatsbeschrijving opmaken van de toestand van de aanpalende eigendom. Zo voorkomt U dat de aanpalende eigenaar U later aansprakelijk stelt voor geleden schade.
Ook hier kan de opgetreden schade begroot worden.

Op welk moment wordt de plaatsbeschrijving opgesteld ?
De plaatsbeschrijving dient te worden uitgevoerd vóór aanvang van de werken en kan na elke fase van het bouwproject opnieuw uitgevoerd worden indien noodzakelijk.

Wie betaalt de plaatsbeschrijving ?
Deze plaatsbeschrijving is GRATIS voor de eigenaar van het te beschrijven deel en wordt uitgevoerd in opdracht van de bouwheer, architect of aannemer.

Vraag naar onze tarievenlijst! klik hier

terug