Andere

Opmaak plaatsbeschrijving:
-         Bij schade (water -, bouw -, brand -, inbraak -, stormschade,…)
-         Bij onteigening
-         Bij erfenis, echtscheiding, erfpacht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden,…

 

Inboedelbeschrijving:

Dit is een document waarin de bezittingen (meubilair, voorwerpen, elektrische apparatuur,…) van een persoon beschreven worden. Dit kan bv. nuttig zijn als bewijs naar brandverzekering toe.

 

Vraag naar onze tarievenlijst! klik hier

terug