Bij in – en uittrede huur

De plaatsbeschrijving is een gedetailleerde en omstandige beschrijving van de toestand waarin het gehuurde goed zich bevindt.
De plaatsbeschrijving bij aanvang huur beschrijft de toestand van de plafond-, muur- en vloerbekledingen, van de keukenuitrusting en het sanitair, verlichting en verwarming, ramen en deuren, enz. … en dit in alle lokalen van het gebouw, aangevuld met een uitgebreide fotoreportage.
De plaatsbeschrijving bij einde huur is een vergelijkende staat met de ingaande beschrijving en de raming van de huurschade ten laste van de uittredende huurder.
Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank.

Zorgeloos verhuren, dat is de doelstelling!

Is een plaatsbeschrijving verplicht ?
Ja, sinds 18 mei 2007 is de nieuwe huurwetgeving van kracht en is een plaatsbeschrijving bij elke huurovereenkomst verplicht.
Het gewijzigde artikel 1730 van BW bepaalt dat de partijen verplicht zijn een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Alle contractuele bepalingen welke in strijd zijn met het artikel 1730 zijn nietig.
Deze plaatsbeschrijving dient toegevoegd te worden, als bijlage, bij registratie van het huurcontract

Op welk moment wordt de plaatsbeschrijving opgesteld ?
De plaatsbeschrijving bij aanvang huur moet worden opgemaakt binnen de 15 dagen voor een huurperiode van minder dan één jaar, binnen de maand voor een huurperiode van meer dan één jaar. Indien mogelijk wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt bij leegstand, vóór de aanvang van de huurovereenkomst.
De plaatsbeschrijving bij einde huur moet worden opgemaakt tussen de datum dat de huurder zijn meubelen verwijdert en de einddatum van de huurovereenkomst, waarbij de huurder het recht heeft om de gehuurde lokalen te betrekken tot de allerlaatste dag.

Hoe verloopt een plaatsbeschrijving bij een huurovereenkomst ?

  • De opdracht wordt doorgegeven bv. per mail (klik hier)
  • De plaatsbeschrijving wordt opgenomen in bijzijn van huurder en verhuurder
  • Op kantoor wordt de opname omgezet in een tekstdocument.
  • Bij de opname wordt een zeer gedetailleerde fotoreportage gemaakt.
  • Er wordt een dossier gemaakt in viervoud dat de tekst en de kleurafdrukken van de foto's bevat. Deze bundels worden verstuurd aan de huurder en verhuurder.
  • Om de tegensprekelijkheid te garanderen kunnen de partijen nog altijd hun opmerkingen doorsturen, dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de beschrijving.

 

Onze troeven:
        - opname bij leegstand, voor aanvang huurcontract
        - overlopen volledige plaatsbeschrijving met huurder en verhuurder
        - snelle afhandeling om tijdig te kunnen registreren
        - scherpe prijzen

Wie betaalt de plaatsbeschrijving ?
De kosten vóór het opstellen van de beschrijving worden door huurder en verhuurder elk voor de helft gedragen.

Vraag naar onze tarievenlijst! klik hier

terug