Schatting:


De schatting van de verkoopbare waarde
Hier wordt op vraag van particulieren of financiële instellingen de verkoopprijs bepaald van vastgoed.

De voorafgaande schattingen
Belangrijk bij het openvallen van grote nalatenschappen. De schatter wordt op verzoek van de erfgenamen aan de ontvanger van de Registratie voorgesteld en met een pv van aanstelling benoemd. Deze werkwijze vermijdt verrassingen voor de erfgenamen.

De schatting van de nieuwbouwwaarde
Hier wordt de nieuwbouwwaarde of heropbouwwaarde bepaald voor een bebouwd goed. Dit heeft veelal te maken met het afsluiten van een verzekeringspolis.